top of page

Bilkriget

Del 1 Överlevarna Huvudskådeplatsen är Europa. Ett sönderfallande Europa i en temporär högkonjunktur, men med allt större segregation och 20 miljoner arbetslösa. Under första hälften av 90-talet har världens bilindustri skördat sina offer - tusentals omkomna människor i trafikolyckor, över 100 000 massavskedade arbetare och tjänstemän, miljöförstörda natur- och kulturområden. Massbilismen har blivit sin egen fiende. Vilka överlever den senare delen av 90-talet?

Den europeiska industriella eran går mot sitt slut. Asien är på stark ekonomisk frammarsch. Världens bilindustrier utkämpar en kamp för att försäkra sig som en plats i världen. Men det finns inte utrymme för alla.

Medverkande personer
Huvudperson - ung kvinna, som arbetar i slutmonteringen på Volvos fabrik i Torslanda.
En manlig arbetare på Hyundai i Ulsan, KoreaBilindustrins ledare: Volvo, Saab, PSA, Volkswgen, Hyundai, GM, Toyota.
Bilindustrianalytiker: Maryann Keller, K-E Ludvigsen, Daniel Jones.
En talesman för Europas bilindustri, ACEA: Rudolf Beger.

----

Del 2 Bakom lyckta dörrar
Bilindustrins globalisering i jakten på kostnader och marknadsandelar är sårbar. Industrispionaget pågår hela tiden. Konkurrerande bilfabrikanter från olika länder samarbetar för att klara utvecklingskostnader för sina kommande produkter. Detta resulterar i svårbemästrade problem: De nationella varunamnen måste försvaras till varje pris.

För alla inblandade parter handlar bilkriget här ytterst om att minska kostnader i mångmiljardklassen för design, produktutveckling, produktion och distribution. Sydost- och Ostasien med sina växande ekonomier och enorma folkmängder hägrar. Det leder till en pågående global strukturomvandling, där nationsgränser spelat ut sin traditionella roll.

Medverkande personer
Huvudperson - en ung kvinna, Helene Bogren, som arbetar med produktutveckling på Saabs designavdelning i Trollhättan.
En ung man, Gille sTaylor, på CitroÎns adesignavdelning.
Bilindustrins ledare: Saab, GM, CitroÎn, Toyota, Volvo. m fl
Bilindustrianalytiker: Maryann Keller, K-E Ludvigsen, Daniel Jones.
En säkerhetschef: Björn Wennerberg.
En expert på varunamn: John Murphy

----

Del 3 Drömfabriken
Här fokuseras beroendet av bilindustrin, i Sverige och i Japan. Vi befinner oss i västra Sverige och i Trollhättan med en av världens minsta biltillverkare - och i Toyota City med sina 400 000 invånare beroende världens största bilmetropol. Här lyfts människors förhållande till bilen som föremål fram, bilen som symbol för framgång, drömmar, frihet och kreativitet, i Sverige och i Japan.

Bilindustrins framväxt under 1900-talet visas genom snabba historiska tillbakablickar. När allt såg som ljusast ut i Sverige och övriga Europa, när Berlinmuren just rivits, tog historien plötsligt en oväntad vändning - bilindustrin gjorde sig av med cirka 100 000 arbetare och tjänstemän. Saab i Trollhättan höll på att gå under och Volvo smällde igen dörren till sin framtidsfabrik i Uddevalla. Här speglas bilkriget i brytningen mellan öst och väst. I Sverige överlever inte Trollhättan utan Saab, i Japan inte Toyota City utan Toyota. I Sverige kämpar man för att rädda jobben i den alltmer japaniserade bilindustrin, medan man på Toyota lägger om kursen.

Dröm eller mardröm - de tidigare förhatliga arbetsplatserna symboliserar nu drömmen om arbete, i hela Europa. ännu, i slutfasen av det modernistiska projektet, tar många människors framtidsdrömmar formen av en ny bil. Samtidigt börjar unga människor att ifrågasätta det sk modernistiska projektet.

Medverkande personer
Huvudperson - Ulla Blomkvist, bilkårist
Erik Andersson, kommunalråd i Trollhättan
Peter Möller, produktionschef på Saab
En arbetar på Toyota
Bilinudstrins ledare: Toyota, Saab
Olle Hagman, socialantropolog
Mr Kato, borgmästare i Toyota City
Bilindustriexperter: Daniel Jones, Maryann Keller.

----

Del 4 Jakten på framtiden
Här är perspektivet i första hand europeiskt och nordiskt. Här lyfts miljön och massbilismens avigsidor fram. Föroreningar, trängsel och buller. Hällristningarna i Tanum förs upp på den översta berättarnivån och får en aktiv plats i handlingen. Här ställs bilismens förespråkare och motståndare mot varandra, dvs bilindustrins lobbyister mot miljörörelsens. Bilindustrin fortsätter att slåss mot varandra - om expansionen i Fjärran östern.

Vilka är dagens vinnare? Och förlorare?

Bilkriget kommer med andra ord att fortskrida - medan den europeiska industriepoken går mot ett slut. De framtida industrijobben och de nya konsumenterna finns i bland annat Kina och Sydostasien.Vi har inte lösningarna på problemen men bidrar med våra visionärer, unga och äldre. De lyfts fram och visar att förändringar och nya värderingar redan är i luften och att det trots allt missmod finns personer med "goda" idéer, personer som också kan fungera som goda förebilder.

Medverkande personer
Huvudperson - ung miljöaktivist, Elin Andersson, Fältbiologernas ordförande
Bilindustrins ledare: Toyota, Peugeot, Volkswagen, övriga
Bilindistrianalytiker: Maryann Keller, K-E Ludvigsen.
Miljölagstiftare/miljölobbyn i Kalifornien: Dunlop och Sharpless
En elbilsfantast, fd GM, Cocconi, USA
En talesman för Europas bilindustri, ACEA: Rudolf Beger
Trafic & Environment, Per Kågesson
En statsvetare: Gunnar Falkemark, Göteborgs Universitet.
En framtidsforskare: Åke E Andersson, Institutet för framtidsstudier.
*foto: Bo Håkansson

bottom of page