top of page

En dag på stranden

En dag på stranden är del tre i Göteborg Filmfestivals och Svenska Filminstitutets serie 90-minuter 90-tal. Efter Roy Anderssons Härlig är jorden och Agneta Fagerströms Vi ses i Krakow kommer nu ytterligare en tidsbild. Denna gång signerad BjörnRunge, regissören till bl a Greger Olsson köper en bil och Ögonblickets Barn.

bottom of page