top of page

Virus i Paradiset

/ Virus in Paradise

VIRUS IN PARADISE är en fransk TV-film i två delar som spelades in i Frankrike, Island, Göteborg och Trollhättan. Det var en stor europeisk samproduktion som sändes i France 2, SVT och flera andra kanaler runt om i Europa.

Virus in paradise handlar om kampen mot ett dödligt virus som plötsligt drabbar människor i Frankrike. Viruset sprider sig som en löpeld och har dödlig utgång inom några dagar. En rutinerad fransk virusexpert tar sig an utredningen och försöker spåra virusets källa. När en person i Göteborg insjuknar och dör av viruset fruktar man att en epidemi håller på att spridas över Europa. En ung svensk virolog startar egna utforskningar och hittar spår av en liknande epidemi på Island under 1950-talet.


Tillsammans med den franske virusexperten beger sig den svenske virologen på en forskningsexpedition till Island för att leta efter lämningar av epidemin. Syftet är att försöka förstå hur viruset sprider sig och hitta dess källa. Men ju närmare sanningen man kommer desto större är risken att själv utsättas för det dödliga viruset.

ENG

VIRUS IN PARADISE is a French mini-series

(2 x 90´) for France 2 and SVT, co-produced with Cipango/France, Film i Väst, CNC/France and others. 

bottom of page